Leon Białecki

Urodził się w 1927 roku w Szerokiej koło Jastrzębia- Zdroju. Po wojnie uczył się w liceum Karola Miarki w Żorach, gdzie zdał małą maturę. Kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Pszczynie. Ukończył Zaoczne Studium Pedagogiczne w Raciborzu i studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Od 1950 roku pracował jako nauczyciel w kilku szkołach podstawowych w regionie, a później w Szerokiej, obecnej dzielnicy Jastrzębia. W 1984 roku przeszedł na emeryturę. Jest autorem książki „W obronie godności i praw człowieka – rzecz o „Solidarności” i wydarzeniach w Jastrzębiu-Zdroju-Szerokiej w latach 1980-1989”.

Bogdana Jakubowicz

Urodziła się w 1932 roku w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała w służbie zdrowia jako technik farmaceutyczny w różnych aptekach. W 1988 roku przeszła na emeryturę. Jest wdową, ma troje dzieci, trzech wnuków i prawnuczkę. Obecnie mieszka w Brochocinku w woj. dolnośląskim.

Alfons Bobowik

Urodził się w 1939 roku we wsi Sieruciowce, koło Sokółki w rodzinie rolniczej. Wcześnie stracił rodziców (ojciec zginął w obozie koncentracyjnym Stutthof w 1944 roku, matka zmarła dwa lata później). Alfons Bobowik wraz młodszym bratem do 16. roku życia mieszkał u brata swojej mamy. Następnie przebywał w domu dziecka w Białymstoku. Od 1959 roku pracował jako nauczyciel, później na kierowniczym stanowisku. Przez następne dziesięć lat pełnił funkcję naczelnika gminy i miasta w woj. suwalskim.

Emilia Barciok

Urodziła się 27 stycznia 1936 roku w Chmielniku Rzeszowskim. Od 1957 r. do emerytury w 1991 r. pracowała w wodzisławskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim. Ma trzy córki, czterech wnuków i jedną wnuczkę.

Wiesław Szatkowski

Urodził się 14 lutego 1950 roku w Starym Strączu w dawnym woj. zielonogórskim. Ukończył Technikum Drzewne w Bydgoszczy. Pracował m.in. w fabryce mebli w Witnicy, gdzie mieszka do dzisiaj. Ma żonę i dwójkę dzieci.

Maria Cichocka

Maria Cichocka urodziła się w 1932 roku w Jabłonnie Lackiej. Jej ojciec został zamordowany przez Niemców w pierwszych miesiącach wojny za posiadanie broni. Okupację przeżyła razem z mamą i siostrą bliźniaczką. Po wojnie uczyła się w szkole średniej w Sokołowie Podlaskim, a później w Drohiczynie. Pracowała w Banku Spółdzielczym w Jabłonnie. Ma dwóch synów i dwoje wnuków.

Zofia Chmiel

Urodziła się w 1929 roku w Rudniku nad Sanem. Od 1940 roku, od V klasy podstawówki uczestniczyła w tajnym nauczaniu. W 1944 roku, kiedy ponownie szkoły zaczęły działać, zdała do II klasy gimnazjum w Rudniku. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Do emerytury pracowała jako nauczyciel wf-u w rudnickiej podstawówce. Ma dwoje dzieci i sześcioro wnuków.

Jerzy Węgierski

Urodził się w 1915 roku we Lwowie. Emerytowany profesor Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Żołnierz ZWZ i AK, uczestnik powstania lwowskiego w ramach Akcji Burza. Wieloletni więzień syberyjskich łagrów (poznał tam Aleksandra Sołżenicyna, który po latach uwiecznił postać Węgierskiego w Archipelagu Gułag). Autor dziewięciu książek i wielu artykułów naukowych i wspomnień z dziejów Lwowa podczas II wojnie światowej. Ma czworo dzieci, mieszka w Katowicach.

Maria Grzelewska

Maria Grzelewska urodziła się w 1946 roku. Trzydzieści pięć lat przepracowała jako nauczycielka historii w Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie. Obecnie na  emeryturze, dużo pisze i publikuje o historii Śląska.