Wesela – kiedyś i dziś

Przez wieki polskie wesela trwały kilka dni, a jego kulminacyjnym momentem była uroczystość kościelna, gdzie przestrzegano licznych obrzędów. Jednak obraz ten ulega stopniowej zmianie w obliczu globalizacji i wpływu mediów społecznościowych, co sprawia, że współczesne pary coraz częściej decydują się na nietypowe ceremonie i świętowanie w inny sposób.

Henryk Bartlewski (2)

Przedsiębiorca, właściciel ośrodka „Bartlowizna”. Urodzony w 1942 r. w Goniądzu na Podlasiu w rodzinie rolniczej. W swoim rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i liceum. Po maturze wyjechał na studia do Warszawy. Ukończył Wydział Budowlany Politechniki Warszawskiej, uczęszczał także na zajęcia z architektury. Podczas studiów utrzymywał się z pracy w spółdzielniach studenckich. W 1968 r. na krótko aresztowany w czasie wydarzeń marcowych. Od 1970 r. przez 10 lat przebywał w Afryce, pracując na kontraktach budowlanych w wielu afrykańskich krajach.

Teresa Cywik

Urodziła się w Goniądzu w 1937 r. Jej ojciec był ułanem, żołnierzem kampanii wrześniowej, walczył w bitwie pod Kockiem. Maturę zdała w roku 1954, a rok później została zatrudniona w miejscowej Gminnej Spółdzielni („geesie”). Przepracowała tam 23 lata – początkowo w księgarni, a potem przez długie lata jako księgowa. Od 1977 r. przez kilka lat była księgową w domu wychowawczym w Goniądzu, zaś od roku 1985 do 1992 w miejscowym liceum. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Goniądzu.

Zofia Korbońska

rodzona w 1915 roku działaczka Polskiego Państwa Podziemnego. Żona i najbliższa współpracownica Stefana Korbońskiego – członka Komendy Głównej Armii Krajowej, Szefa Kierownictwa Walki Cywilnej (KWC) i ostatniego Delegata na Kraj Rządu RP na Uchodźstwie w Londynie. Razem z nim zorganizowała w 1941 roku tajną radiostację KWC i radiostację „Świt”, gdzie pracowała jako szyfrantka. Porucznik Armii Krajowej z nominacji Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”.

Ks. Krzysztof Nalepa

Ks. Krzysztof Nalepa urodził się w 1967 r. w Tarnowie. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi (1988 – 1994) ukończył z tytułem magistra teologii przyjmując święcenia kapłańskie 11 czerwca 1994 r. w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi z rąk arcybiskupa Janusza Bolonka.

Henryk Bartlewski

Urodził się w 1942 roku w Goniądzu, w rodzinie rolniczej. W miasteczku ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Po maturze wyjechał na studia do Warszawy. Studiował na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1967 r.; uczęszczał także na zajęcia z architektury. Podczas studiów utrzymywał się z pracy w spółdzielniach studenckich. W 1968 r. został na krótko aresztowany za udział w wydarzeniach marcowych.

Tadeusz Chojnacki

Urodził się w 1928 roku w Warszawie. Syn oficera Wojska Polskiego. Dzieciństwo spędził w Twierdzy Modlin. Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po roku 1945 także w konspiracji. Ujawnił się w kwietniu 1947 roku. W latach 1949-53 żołnierz-górnik. W latach 1953-69 zmuszony represyjnie zmieniać pracę. W międzyczasie był statystą teatralnym i filmowym (z epizodami aktorskimi: w filmie Jana Rybkowskiego „Naprawdę wczoraj” i filmie Jana Ziarniaka „Barbara i Jan”), krwiodawcą i przewodnikiem PTTK. Członek NSZZ „Solidarność” i redaktor miesięcznika.

Tadeusz Kaźmierczak

Urodził się w 1932 roku w Borszczowie, na dawnych Kresach. We wrześniu 1939 r. jego ojciec został aresztowany przez NKWD, a następnie rozstrzelany jako jedna z ofiar zbrodni katyńskiej. W kwietniu 1940 r. został wraz z matką wywieziony przez NKWD do Kazachstanu. Po „amnestii” w 1942 r. usiłował dotrzeć do polskiej armii gen. Andersa, ale transport, na rozkaz ówczesnych władz radzieckich, skierowano do miejscowości Czu w obwodzie dżambulskim.

Jadwiga Widła

Urodziła się 1932 roku w Sterdyni na Białostocczyźnie. 17 marca 1950 roku, w 10 klasie liceum, została wraz z młodszą siostrą aresztowana za przynależność do organizacji nękającej działaczy komunistycznych. Miała wówczas 17 lat. Siedem miesięcy spędziła w areszcie w Sokołowie Podlaskim, kolejne siedem w więzieniu na ul. Ratuszowej w Warszawie.

Joanna Kurella

Urodziła się w 1945 roku jako pierwsze z sześciorga dzieci Zofii i Bolesława Haft-Szatyńskich, powstańców warszawskich. Matka miała wtedy zaledwie 18 lat. Ojciec, dwa lata starszy, urodził się w Chile. W czasie wojny współtworzył „Zawiszaków”. Joanna Kurella ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie i etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1970 roku rozpoczęła pracę w „Cepelii” – organizowała kursy z wytwórczości ludowej, opracowywała materiały dydaktyczne dla szkolnictwa zawodowego i sprzedawców.