| A A A |
<
 
>  

Paulina Codogni, Rok 1956

Warszawa 2006, 432 s., Wydawnictwo Pruszyński i S-ka,

Spory wokół wydarzeń 1956 roku dotyczą także tego, w jakiej mierze były one wynikiem walki o władzę w elicie komunistycznej, a w jakiej skutkiem nacisku społecznego. I w tej kwestii, jak wynika z książki Pauliny Codogni, trudno o ostateczną i jednoznaczną konkluzję. Niewątpliwie wydarzeń 1956 roku nie byłoby bez „odwilży" wywołanej śmiercią Stalina i walką o władzę na Kremlu, która z kolei przeniosła się do krajów satelickich, w tym także do Polski. „Odwilż" stanowiła swoiste obniżenie bariery strachu, ale także zachętę do formułowania różnych opinii w kołach decyzyjnych PRL oraz wysuwania żądań ze strony szerszych kręgów społeczeństwa. W ostateczności więc nacisk społeczny odegrał dużą rolę. I znów pochwalić należy autorkę za przejrzyste i interesujące opisanie mechaniki skomplikowanych wydarzeń społecznych i politycznych 1956 r.
W sumie doświadczenie polskie roku 1956 r. było niejednoznaczne. Zadowolenie z faktu, że Polakom udało się uniknąć tragicznego losu Węgrów mieszało się z rozczarowaniem, a to ostatnie owocowało biernością, choć także, od czasu do czasu wybuchami niezadowolenia, jak w 1968, 1970, czy 1976 roku. Powtarzające się kryzysy, z których ten z 1956 roku był pierwszy, zaowocowały w końcu, pod wpływem pogłębiającego się kryzysu gospodarczego końca klat siedemdziesiątych oraz wyboru Papieża Polaka, wielkim zrywem „Solidarności", a po paru latach - ostatecznym krachem komunizmu w Polsce. Obecnie, pół wieku po Październiku 1956 roku, warto przypomnieć, zwłaszcza młodemu pokoleniu, jak wyglądał system, którego nie pamiętają lub który doświadczyli w minimalnym stopniu, a także jak wyglądała pierwsza próba jego zmiany.

Dla osób pamiętających Październik jest to zaś okazja do zestawienia opinii autorki z własnymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że czytelnicy tej książki podzielą moje uznanie dla jej wnikliwości i bezstronności.

Z Posłowia prof. Wojciecha Roszkowskiego
odzieĚź reklamowa, Sitodruk Warszawa
design: studiobakalie.pl