| A A A |
<
 
>  

Witryna www.republika.pl/horajec


Adres:
reggina@o2.pl
Dane Kontaktowe:
reggina@o2.pl

Osoby Kontaktowe:
Regina Smoter Grzeszkiewicz

Zarejestrowane zbiory:
Wspomnienia osób z terenu Zamojszczyzny i Lubelszczyzny, które przeżyły okupację (40 relacji)
TEKST
www.republika.pl/horajec
Relacje mieszkańców z terenu gminy Radecznica
TEKST
www.republika.pl/horajec

dotyczące dziejów poszczególnych wsi należących administracyjnie do tej gminy, a także ciekawe opracowania - relacje dostępne są w publikacji zbiorowej pod red. R. Smoter Grzeszkiewicz „Dzieje gminy Radecznica”

Relacje dotyczące ludności żydowskiej zamieszkującej w przeszłości Lubelszczyznę i Zamojszczyznę (3 relacje)
TEKST
www.republika.pl/horajec
Wspomnienia osób związanych bezpośrednio ze Szczerzeszynem (24 relacje)
TEKST
www.republika.pl/horajec
odzieĹź reklamowa, Sitodruk Warszawa
design: studiobakalie.pl