| A A A |
<
 
>  

Fundacja na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej Bruchejon


Adres:
Kazimierza Wielkiego 31/7
30-074 Kraków

Dane Kontaktowe:
Tel.: 012/ 3953581

Osoby Kontaktowe:
Blanka Górecka
bgorecka1@ tlen.pl


Zarejestrowane zbiory:
Ludność polska ze wsi Styrcza w Mołdawii (20 relacji)
AUDIO

Relacje w dialekcie styrczańsko- polsko-ukraińsko-rumuńskim. Publikację wybranych relacji "Polacy w Mołdawii. Historie Rodzinne" (wraz z płytą CD zawierającą nagrania wspomnień) można zamawiać mailowo.

Kresy (3 relacje)
AUDIO

3 relacje "Galicja-Zaginione perspektywy" Projekt realizowany był w latach 2008/2009. To próba rekonstrukcji życia codziennego i stosunków etnicznych na podstawie relacji przedwojennych mieszkańców wybranych miast (Łańcut i Rzeszów). Zgromadzono 24 relacje. SPOŁECZNICY – DZIAŁACZE W RZECZYWISTOŚCI POLSKIEJ OD 1989 DO WSPÓŁCZESNOŚCI: badanie biografii społecznikowskiej. W ramach tego projektu zebrano około 30 wywiadów, które przeprowadzane były przez studentów z działaczami w Łodzi. 15 kwietnia Fundacja rozpoczęła realizację przedsięwzięcia z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego pt.: "Wielka historia w małej gminie. Wybory 1989 r. w gminie Kleszczów". Projekt ma na celu ukazanie konsekwencji wydarzeń, jakie zaszły od 1989 r. ich uczestnikom oraz innym osobom. Młodzież z gimnazjum w Kleszczowie będzie przeprowadzać wywiady pod okiem koordynatorow.

Ginące zawody Krakowa (25 relacji)
AUDIO

25 relacji
odzieĹź reklamowa, Sitodruk Warszawa
design: studiobakalie.pl