| A A A |
<
 
>  

Dom Spotkań z Historią, Ośrodek Karta, Archiwum Historii Mówionej


Adres:
Karowa 20
00- 324 Warszawa
Dane Kontaktowe:
Tel.: 022/ 8262578
Fax.: 022/ 6466511

Osoby Kontaktowe:
Katarzyna Madoń-Mitzner (kierownik)
k.mitzner@dsh.waw.pl

Piotr Filipkowski
p.filipkowski@karta.org.pl
AHM gromadzi i udostępnia dźwiękowe relacje świadków historii XX wieku. Zbiór ten zawiera ponad 2000 wywiadów w technice audio i wideo. Wszystkie włączone do zbiorów AHM materiały fonograficzne są opisywane w specjalnie zaprojektowanej komputerowej bazie danych, dającej możliwość przeszukiwania zbiorów według dowolnie zadanych kryteriów. Planowane jest też stworzenie specjalnej przestrzeni w Domu Spotkań z Historią do odsłuchiwania relacji.
Na każde nagranie składa się: zapis audio (bądź video), do którego dołączony jest kwestionariusz z biogramem nagrywanej osoby oraz streszczeniem głównych wątków relacji. Niektóre relacje wzbogacone są o materiały archiwalne (najczęściej kopie dokumentów, archiwalne zdjęcia itp.). Część relacji udostępniona jest także w formie spisanej (w postaci transkrypcji)

Materiał dźwiękowy archiwizowany jest w formacie MP3 na płytach CD. Zapis wideo natomiast dostępny jest na DVD.


Zarejestrowane zbiory:
Archiwum Wschodnie (958 relacji )
AUDIO

wspomnienia mieszkańców dawnych Kresów oraz obywateli represjonowanych na Wschodzie.

Archiwum Opozycji (324 relacje )
AUDIO

materiały dotyczące oporu wobec władzy komunistycznej, kolejnych przełomów lat 1956, 1968, 1970, 1976 oraz opozycji demokratycznej i „Solidarności”

"Ocaleni z Mauthausen" (Mauthausen Survivors Documentation Project) (164 relacje )
AUDIOVIDEO
www.indeks.karta.org.pl//bmh/index.asp

projektu "Ocaleni z Mauthausen" (Mauthausen Survivors Documentation Project) dokumentującego losy więźniów obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen.

"International Slave and Forced Labors Documentation Project" (75 relacji (15 wideo) )
AUDIOVIDEO
www.dsh.waw.pl/hm/isfldp/

międzynarodowy projekt dokumentujący losy więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych.

Zapomniani świadkowie XX wieku (100 relacji)
AUDIO

Relacje nagrane w ramach projektu, którego celem jest utrwalenie pamięci najstarszej generacji, obrazu przedwojennej Polski, represji nazistowskich i komunistycznych,

Świadectwa kobiet – kobiety wobec totalitaryzmu (40 relacji)
AUDIO

Relacje zrealizowane w ramach projektu "Świadectwa kobiet – kobiety wobec totalitaryzmu" z więźniarkami sowieckich łagrów oraz hitlerowskich obozów koncentracyjnych, a także z kobietami represjonowanymi w okresie stalinizmu w Polsce.

Pamiętanie Peerelu (52 relacje )
AUDIOVIDEO

Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956-1989”,Projekt autorski Anki Grupińskiej.

XX wiek na Zaolziu (40 relacji)
AUDIO

Relacje zrealizowane w ramach autorskiego projektu Grzegorza Gąsiora

Polacy na Wschodzie (50 relacji)
AUDIO

Relacje nagrane na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Rumunii.

Relacje Szwecja - Polska (25 relacji)
AUDIO

Relacje poświęcone pomocy Zachodu dla Polski, a szczególnie relacjom Szwecja-Polska

Europa XX wieku: Oblicza totalitaryzmu (60 relacji)
AUDIOVIDEO

Relacje świadków XX-wiecznej historii, nagranych w ramach przygotowań do wystawy multimedialnej

Szkoły polskie na Litwie w latach 1937-91 (24 relacje)
AUDIOVIDEO
Niezależny ruch wydawniczy w Polsce w latach 1976-89”, (49 relacji)
AUDIO

Relacje nagrane przez dziennikarkę Wiesławę Grocholę w trakcie przygotowywania opracowania.

A Carnival of Revolution. Central Europe 1989 (16 relacji)
AUDIOVIDEO

Relacje nagrane przez historyka Padraic'a Kenney'a w trakcie przygotowywania opracowania.

Legnica w XX wieku (10 relacji)
AUDIO
10 relacji

- miasto Niemców, Rosjan, Polaków, Żydów...( pięć relacji w języku polskim, trzy relacje w języku niemieckim, dwie w języku rosyjskim)

inne
AUDIO

Nagrania zrealizowane podczas spotkań edukacyjnych, popularyzatorskich i autorskich w Domu Spotkań z Historią, - 40 nagrań Relacje nagrane poza Ośrodkiem KARTA, przez naukowców i dziennikarzy, - około 100 relacji
odzieĹź reklamowa, Sitodruk Warszawa
design: studiobakalie.pl