| A A A |
<
 
>  
Sieć Dokumentacyjna - baza instytucji zbierajacych relacje i wspomnienia

Wyszukaj interesujące cię zbiory wpisując dane w poniższe pola. Aby wyszukać relacje kliknij tutaj.
Rodzaj
Miasto
Temat Relacji
Tytuł Projektu
Typy AUDIO
VIDEO
RELACJE SPISANE
WSPOMNIENIA
NOTACJE HISTORYCZNE

AUDIO
Archiwum Fama Volat
www.famavolat.waw.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Weterani wojny 1920 roku. (16 relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOVIDEOTEKST
Centrum Edukacji Obywatelskiej Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu
www.ceo.org.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje Polaków ukrywających Żydów podczas II wojny światowej (45 relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOVIDEO
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
www.chsro.pl
200 godzin nagrań, 1000 stron relacji tekstowych, 45 relacji

Zarejestrowane zbiory:
- Auschwitz-Memento (45 relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Dolnośląskie Forum Środowiska Kulturowego „Milenium”

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje przesiedlonych po 1945 roku na Dolny Śląsk. (130 relacje)
WIĘCEJ
 

AUDIOVIDEO
Dom Spotkań z Historią, Ośrodek Karta, Archiwum Historii Mówionej
www.dsh.waw.pl/
AHM gromadzi i udostępnia dźwiękowe relacje świadków historii XX wieku. Zbiór ten zawiera ponad 2000 wywiadów w technice audio i wideo.

Zarejestrowane zbiory:
- Archiwum Wschodnie (958 relacji )
- Archiwum Opozycji (324 relacje )
- "Ocaleni z Mauthausen" (Mauthausen Survivors Documentation Project) (164 relacje )
- "International Slave and Forced Labors Documentation Project" (75 relacji (15 wideo) )
- Zapomniani świadkowie XX wieku (100 relacji)
- Świadectwa kobiet – kobiety wobec totalitaryzmu (40 relacji)
- Pamiętanie Peerelu (52 relacje )
- XX wiek na Zaolziu (40 relacji)
- Polacy na Wschodzie (50 relacji)
- Relacje Szwecja - Polska (25 relacji)
- Europa XX wieku: Oblicza totalitaryzmu (60 relacji)
- Szkoły polskie na Litwie w latach 1937-91 (24 relacje)
- Niezależny ruch wydawniczy w Polsce w latach 1976-89”, (49 relacji)
- A Carnival of Revolution. Central Europe 1989 (16 relacji)
- Legnica w XX wieku (10 relacji)
- inne
WIĘCEJ
 

VIDEOTEKST
Europejskie Centrum Solidarności
www.ecs.gda.pl
Archiwum Historii Mówionej przy stałej wystawie poświęconej Solidarności.

Zarejestrowane zbiory:
- Solidarność w mojej pamięci (20 relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKSTMEMORIAŁY
Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek"
http://mer.um.torun.pl/~archAK/

Zarejestrowane zbiory:
- Wojenna Służba Polek 1939-1945 (3760 teczek osobowych zawierających relacje)
- Archiwum Pomorskie (2210 teczek osobowych zawierających relacje)
WIĘCEJ
 

AUDIO
Fundacja na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej Bruchejon

Zarejestrowane zbiory:
- Ludność polska ze wsi Styrcza w Mołdawii (20 relacji)
- Kresy (3 relacje)
- Ginące zawody Krakowa (25 relacji)
WIĘCEJ
 


Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
www.fodz.pl

Zarejestrowane zbiory:
- „Przywróćmy Pamięć” – rekonstrukcja historii Żydów danego regionu”
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Zarejestrowane zbiory:
- Wysiedleni zza Buga po 1945 roku. (150 relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
www.pilsudski.org

Zarejestrowane zbiory:
- Sybiracy (118 relacji)
WIĘCEJ
 

TEKST
Instytut Studiów Strategicznych
www.iss.krakow.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Program INDEX (30 relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOVIDEOTEKST
Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
www.reporter.edu.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Projekt Europa wg Auschwitz
- Terezin-Auschwitz
WIĘCEJ
 

TEKSTMEMORIAŁY
Żydowski Instytut Historyczny Archiwum
www.jewishinstitute.org.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje ocalałych z Zagłady (7200 relacji )
- Pamiętniki Żydów. 1939-1960 (339 pamietniki)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila”
www.muzeum-ak.krakow.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje członków Armii Krajowej (Kilkaset wspomnień i relacji)
WIĘCEJ
 

AUDIOVIDEOTEKSTMEMORIAŁY
Muzeum Gross-Rosen.
www.gross-rosen.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Więźniowie obozu Gross-Rosen (303 relacje)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Muzeum Powstania Warszawskiego Archiwum Historii Mówionej,
www.1944.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Uczestnicy Powstania Warszawskiego Żołnierze Armii Krajowej. (1000 relacji )
WIĘCEJ
 

AUDIOVIDEOTEKST
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje byłych więźniów. (47 relacji )
WIĘCEJ
 

TEKSTMEMORIAŁY
Muzeum Więzienia Pawiak
www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje byłych więźniów Pawiaka i ich rodzin, spisywane od 1965 roku (3400 relacji i wspomnień)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu
www.belzec.org.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Miejsce Pamięci w Bełżcu (80 relacji, 20 wspomnień)
WIĘCEJ
 

TEKST
Na rubieży. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Zarejestrowane zbiory:
- Ofiary Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
www.historiamowiona.tnn.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Lublin i Lubelszczyzna do 1939 roku
- Lublin i Lubelszczyzna 1939-1944
- Lublin po 1989 roku
- wagon.lublin.pl
- „13.12 – Rówieśnicy” (6)
- Śladami Singera
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
www.auschwitz.org.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje więźniów obozu Auschwitz-Birkenau (160 relacji, 400 wspomnień)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKSTMEMORIAŁY
Państwowe Muzeum na Majdanku
www.majdanek.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Wspomnienia więźniów obozu w Majdanku (376 pamiętników, wspomnień i relacji)
WIĘCEJ
 

VIDEOTEKST
Picaresque
www.zyciezazycie.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Relacje o Polakach ratujących Żydów (23 relacje)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Polskie Radio Lublin, Studio Historii Mówionej, Stowarzyszenie Miłośników Historii Mówionej
www.shm.ovh.org

Zarejestrowane zbiory:
- Archiwum Historii Mówionej (300 godzin relacji)
WIĘCEJ
 

TEKSTMEMORIAŁY
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

Zarejestrowane zbiory:
- Tragedia narodu polskiego eksterminowanego przez Rzeszę niemiecką (19 000 ankiet ze wspomnieniami)
WIĘCEJ
 

VIDEOTEKST
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP,
www.2b.art.pl
około 20 godzin nagrań, kilkadziesiąt osób

Zarejestrowane zbiory:
- Bank wspomnień (około 20 godzin rejestracji\; kilkadziesiąt osób)
WIĘCEJ
 

AUDIOTEKST
Stowarzyszenie Pokolenie
www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Historia opozycji w PRL-u w regionie Śląsko-Dąbrowskim i Częstochowskim

Zarejestrowane zbiory:
- Historia opozycji w PRL-u w regionie Śląsko-Dąbrowskim i Częstochowskim (100 relacji)
WIĘCEJ
 

TEKST
Studium Polski Podziemnej
www.polishresistance-archive.org

Zarejestrowane zbiory:
- Polskie Państwo Podziemne (Kilka tysięcy relacji)
WIĘCEJ
 

NOTACJE
Telewizja Polska Redakcja Dokumentalna

Zarejestrowane zbiory:
- Notacje historyczne (240 notacji)
WIĘCEJ
 

TEKST
Witryna Sybiracy.pl
Sybiracy.pl

Zarejestrowane zbiory:
- Sybiracy.pl (20 relacji)
WIĘCEJ
 

TEKST
Witryna www.republika.pl/horajec
www.republika.pl/horajec

Zarejestrowane zbiory:
- Wspomnienia osób z terenu Zamojszczyzny i Lubelszczyzny, które przeżyły okupację (40 relacji)
- Relacje mieszkańców z terenu gminy Radecznica
- Relacje dotyczące ludności żydowskiej zamieszkującej w przeszłości Lubelszczyznę i Zamojszczyznę (3 relacje)
- Wspomnienia osób związanych bezpośrednio ze Szczerzeszynem (24 relacje)
WIĘCEJ
 

odzieĹź reklamowa, Sitodruk Warszawa
design: studiobakalie.pl